Mezigenerační obměna

Rodinné podnikání

Díky dlouholetým zkušenostem s předáváním rodinného podnikání a majetku Vám umíme pomoci definovat očekávání a cíle rodiny jako celku, ale i jejích jednotlivých členů. To považujeme z hlediska úspěšného předání podnikatelské odpovědnosti v rámci rodiny totiž za zcela zásadní. Pomůžeme i se založením a nastavením fungování tzv. rodinné rady nebo sepsáním rodinné ústavy, v níž rodina definuje své hodnoty, cíle a záměry v oblasti správy, užívání a předávání rodinného majetku.
Mezigenerační obměna je přirozenou a nevyhnutelnou součástí každého rodinného podnikatelského příběhu. Provedeme Vás celým procesem předávání kompetencí a majetku v rámci rodinného podnikání.

Efektivní struktura

Díky vysoké multioborové erudici v právní, daňové i ekonomické oblasti jsme schopni pomoci vytvořit efektivní strukturu rodinného podnikání včetně rodinných holdingů, svěřenských fondů nebo rodinných nadací. Nedílnou součástí zajištění ochrany a kontinuity rodinného majetku je i dědické plánování nebo úprava manželských majetkových poměrů.


Pokud předání podnikání v rámci rodiny není možné nebo žádoucí, nabídneme Vám další možné varianty, jako třeba prodej společnosti tak, aby výnos z prodeje i nadále dlouhodobě sloužil potřebám rodiny a byl chráněn před budoucími riziky.

Bezpečné a efektivní předání podnikatelských kompetencí
Ochrana a kontinuita majetkových hodnot i pro další generace
Strukturování a založení rodinných holdingů, svěřenských fondů a rodinných nadací
Nastavení fungování rodinné rady, sepsání rodinné ústavy
Úprava manželských majetkových poměrů, dědické plánování