Nákupy, prodeje a přeměny společností (M&A)

Prodej firmy

Při prodeji firem nebo vstupu investora nám záleží na tom, aby naši klienti dosáhli co nejlepších podmínek včetně co nejvyšší inkasované ceny a aby celá transakce proběhla hladce, efektivně a bez komplikací. Pomáháme připravit firmu na prodej, najít vhodného kupce či investora, sestavit potřebnou dokumentaci, zpracovat ekonomické analýzy a navrhnout optimální strukturu transakce i s přihlédnutím k různým daňovým a ekonomickým aspektům, což vše vede k úspěšnému prodeji firmy.

Nákup firmy

Při nákupu firmy jsme tu, abychom pomohli najít vhodnou společnost, která co nejvíce odpovídá požadavkům a záměrům našich klientů. Specializovaní poradci Talers sestaví strategii pro nákup a zajistí, aby celý proces proběhl úspěšně. Cílovou společnost důkladně právně, daňově i ekonomicky prověříme v rámci due diligence. Navrhneme vhodnou strukturu transakce. Následně připravíme a pomůžeme vyjednat smluvní dokumentaci. Poskytneme podporu pří získání externího financování i poprodejní restrukturalizaci.

Přeměna společností

Zajišťujeme rovněž přeměny společností všech typů: fúze, rozdělení odštěpením či změny právní formy. Přeměny často realizujeme při nastavování holdingových struktur nebo právě v souvislosti s nákupem a prodejem firem.

Fúze a akvizice (M&A)
Multioborová podpora ve všech klíčových oblastech nákupních či prodejních transakcí od začátku až do konce
Zpracování analýz, právní, daňové a ekonomické due diligence
Právní poradenství při přípravě a vyjednání transakční dokumentace
Ekonomické, finanční a daňové poradenství, oceňování a analýzy firem
Kompletní realizace přeměn – fúze, rozdělení či změna právní formy